Den tydliga schemastrukturen gör det enkelt att alltid ha koll på vad som kommuniceras till vem.

schedule_mockup